chợ phiên | chợ cửa khẩu a pa chải || /lầu mênh póm làCửa khẩu A Pa Chải là cửa khẩu đường bộ tại vùng đất bản Tá Miếu xã Sín Thầu huyện Mường Nhé tỉnh Điện Biên, Việt Nam -Cửa khẩu A Pa Chải…

source: https://chaddnrc.net

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://chaddnrc.net/category/du-lich/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *