2 thoughts on “choáng với Jindo phiên bản đời thực

  1. tất cả mọi người đều là những ông giỏi mấy động tác này .Cái này chỉ là dựng thôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *