CHỦ TỊCH vs NINJA LEAD VÀ CÁI KẾT | PARODY | Rap Battle | Nhật Anh TrắngChủ tịch giả làm người đi tập thể dục bị Ninja Lead đâm phải và cái kết… Klq nhưng anh em mà định mua Galaxy A80 thì ấn vào đây ủng hộ mình nhé…

source: https://chaddnrc.net

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://chaddnrc.net/category/du-lich/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *