Chuẩn bị Hội thi Tin học trẻ thành phố Cần Thơ năm 2019Hội thi Tin học trẻ thành phố Cần Thơ năm 2019 được tổ chức thành 2 khối: Khối trường học và khối cán bộ công chức. Thi: kiến thức – kỹ năng…

source: https://chaddnrc.net

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://chaddnrc.net/category/du-lich/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *