Chứng nhân – 24 năm bỏ Chúa, bị BỆNH NẶNG SẮP CHẾT mổ 3 lần nhờ LCTX đã được cứu sống 030619 (2)Phép lạ Lòng CHÚA Thương Xót tại Giáo Điểm Tin Mừng === ===================================================== ***** Danh sách những …

source: https://chaddnrc.net

Xem thêm các bài viết về Sức Khỏe: https://chaddnrc.net/category/suc-khoe/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *