CLIP TÂM HUYẾT..!! Bạn sẽ trở thành best MURAD sau khi xem hết video này…CLIP TÂM HUYẾT..!! Bạn sẽ trở thành best MURAD sau khi xem hết video này…

Fanpage tuấn live :

Ngọc cho Murad trong clip :
Đỏ lv3 : 6v Tốc độ đánh, tỷ lệ chí mạng. 4v Công vật lý, xuyên giáp.

Tím lv3 : 8v Tốc độ đánh, tốc độ chạy. 2v Hút máu.

Xanh lv3 : 10v Công vật lý, xuyên giáp

#fakegamingtv

Nguồn: https://chaddnrc.net/

Xem thêm bài viết: https://chaddnrc.net/category/giai-tri

31 thoughts on “CLIP TÂM HUYẾT..!! Bạn sẽ trở thành best MURAD sau khi xem hết video này…

  1. Chúc các bạn leo rank hiệu quả với cách chơi này…

    Fanpage live : https://www.facebook.com/tuanxinhgai2000

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *