[Cờ Cá Ngựa] Thầu mạ thần tốc, thanh niên ăn cón ông già =]]


Một trận cờ thú vị làm sao, người chơi tệ nhất lại may mắn ăn thầu mạ thần tốc, người tính cờ thần thánh lại bị cón bởi một thanh niên, tính ra bàn cờ cũng mém 2 cón.

Nguồn: https://chaddnrc.net/

Xem thêm bài viết: https://chaddnrc.net/category/giai-tri

5 thoughts on “[Cờ Cá Ngựa] Thầu mạ thần tốc, thanh niên ăn cón ông già =]]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *