Cổng trời sapa trước khi bị tháo rỡ đẹp như thế nào | cảnh đẹp sapa | Nguyễn Sơn Vlogsđây là cảnh các khung nhà cao trên cổng trời ô quý hồ sapa thời gian khoảng tháng 6.2019 khi đó cổng trời là một địa điểm đáng đến và là nới checkin…

source: https://chaddnrc.net

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://chaddnrc.net/category/du-lich/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *