CSVN VỠ NỢ THÌ NƯỚC MẤT NHÀ TAN THỜ Ơ LÀM NGƠ ĐI RỒI SẼ LÀM NÔ LỆ CHO TÀUTrong năm 2018 csVN dự kiến vay mới nhằm bù đắp bội chi Ngân sách Trung ương là 195.000 tỷ đồng, vay mới để trả nợ gốc là 146.770 tỷ đồng và vay nước ngoài về cho các nhóm lợi ích vay lại khoảng 40.000 tỷ đồng. Vậy csVN sẽ vay tiền của ai khi mà các nước tư bản đã ngưng cho vay và áp lực csVN phải trả nợ đến hạn? Chính sách “đổi đất lấy Dollar” của Trung cộng đang là lối thoát cho csVN, dù chính họ cũng biết rằng họ đang bán nước và biến cả dân tộc trở thành nô lệ cho ngoại bang.

source: https://chaddnrc.net

Xem thêm các bài viết về Làm Đẹp: https://chaddnrc.net/category/lam-dep/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *