7 thoughts on “CUNG TRÍ TUỆ , HỌC VẤN, SẮP XẾP THƯ PHÒNG CHO CON CÁI, PHONG THỦY HỌC

  1. Thưa thầy. Giữa ngày sinh và năm sinh khoing cùng nhau thì văn xương ở vị trí nào?
    Cụ thể :
    Sinh ngày thìn nhưng vào năm hợi thì văn xương tọa ở vị trí nào?

  2. Chỉ nghe không chắc nhiều bạn chưa hiểu. Vì vậy phong thủy cần giải thích kỹ hơn khi tư vấn truyền thụ . Xin cám ơn nhiều.

  3. Anh giỏi lắm còn nhiệt tình nữa. Không dấu nghề biết chia sẻ kiến thức hiểu biết cho mọi người. Cảm ơn anh nhiều chúc anh nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống.

  4. Thầy oi tuổi giáp là hướng đông nam thì cháu gồi học mạt quay về đông nam hay bàn học quay về hướng đông nam e cảm ơn thầy chúc thây nhiều sức khoẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *