Đa cấp đang biến tướng như thế này đây! | VTC1VTC1 | Công ty đa cấp Phương Anh, Từ Sơn, Bắc Ninh đang là điển hình cho sự biến tướng trong kinh doanh đa cấp với mong muốn móc ví những người tham gia.

Xem Cuộc sống 24h 11/09 tại: https://goo.gl/ufRzT2

Nguồn: https://chaddnrc.net/

Xem thêm bài viết: https://chaddnrc.net/category/kinh-doanh

One thought on “Đa cấp đang biến tướng như thế này đây! | VTC1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *