Đà Nẵng: Nhà hàng xả thải trực tiếp ra biểnVTC Now | Là một thành phố biển có ngành du lịch phát triển mạnh. Thế nhưng du lịch Đà Nẵng sẽ đối mặt với nguy cơ thất thu khi chính những người làm du lịch lại không biết quý trọng môi trường.

source: https://chaddnrc.net

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://chaddnrc.net/category/du-lich/

One thought on “Đà Nẵng: Nhà hàng xả thải trực tiếp ra biển

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *