Đại Lễ Lòng Thương Xót Chúa ll Buổi làm chứng đẫm nước mắt của nhóm phaolô hạnh chứng nhân LTXCchứngnhânltxc #đẫmnướcmắt #làmchứngltxc Cha Long và cộng đoàn nghẹn ngào , đẫm nước mắt với nhóm phaolô hạnh làm chứng lòng thương xót chúa …

source: https://chaddnrc.net

Xem thêm các bài viết về Làm Đẹp: https://chaddnrc.net/category/lam-dep/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *