Đánh giá nghiệm thu "Nghiên cứu thiết kế, chế tạo khuôn mẫu cho một số chi tiết ô tô tải"Ngày 06/9, tại THACO Chu Lai, Tổ chuyên gia, thuộc Hội đồng nghiệm thu cấp Nhà nước – Bộ KH&CN đã đánh giá, nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu thiết kế, chế tạo khuôn mẫu cho một số chi tiết ô tô tải”.

source: https://chaddnrc.net

Xem thêm các bài viết về Công Nghệ: https://chaddnrc.net/category/cong-nghe/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *