9 thoughts on “Đánh giá SUZUKI HJ 125 – Sau 2 năm sử dụng

  1. Bạn nói leo dốc yếu là không phải, tôi cũng đang dùng, chở máy nổ (120kg) lên núi bình thường

  2. Chiều cao yên bao nhiêu vậy bác. 1m67 ngồi có trông to hơn xe k. E ngồi con gd 110 nhìn buồn cười quá

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *