5 thoughts on “Đất long mạch phát ngành thứ và ngành trưởng

  1. Thầy làm video nhiều vào nhé thầy. Rồi vẽ lên bảng tỉ mỉ Cho mọi người học hỏi thầy nhé

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *