15 thoughts on “Đất Nước Lời Ru – Biên đạo : Piô Dancer

  1. Má ơi
    Nhảy đẹp ghê
    Vs lại cái đoạn bạn nam mặc áo đỏ dancer í
    Nhìn đã mắt lắm lun
    Trường tui định nhảy kiểu này nhưng mà hổng đc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *