Đây là một hình thức bán hàng đa cấp tinh vi nhất.Bán hàng khuyến mãi với hình thức này, đang nở rộ khắp nơi, đây là một hình thức lừa người mua hàng tinh vi và mới nhất, họ mượn các hội trường thôn để hoạt động.

Nguồn: https://chaddnrc.net/

Xem thêm bài viết: https://chaddnrc.net/category/kinh-doanh

10 thoughts on “Đây là một hình thức bán hàng đa cấp tinh vi nhất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *