47 thoughts on “Đế Chế Siêu Nhân Ma Hành Giả.

  1. Tại sao mày lại muốn làm tụi nó hài lòng? Trong khi 9 người 11 ý! Và tại sao mày ko làm ngta thích mày mak mày lại làm điều mak ngta ta thích? Mày làm youtube để làm gì để giải trí kiếm tiền hay để làm hài lòng thiên hạ? ( tao củng mong mày rep cmt của tao )😏

  2. A em tàng là con cũ cấp 106mà tàng là con tháng như lục đạo,songoko ,yasuke, ichigo ,cổ máy hủy diệt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *