Đi ca nô đến khu du lịch sinh thái cộng đồng của Đất MũiTừ bến tàu (Ca nô) của Khu du lịch Đất Mũi, bạn có thể đi Ca nô để tới các khu du lịch sinh thái cộng đồng để tham quan, trải nghiệm, và có thể…

source: https://chaddnrc.net

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://chaddnrc.net/category/du-lich/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *