Đi rừng và săn bắt/cận cảnh bắt rắn hổ mang trong rừng sâu của hai thanh niên miền núimột chuyến vào rừng sâu bây sóc và chuột, trên đường đi bắt gặp rắn hổ mang, hai thanh niên miền núi đã tóm gọn con rắn hổ mang bành đen. —–

source: https://chaddnrc.net

Xem thêm các bài viết về Công Nghệ: https://chaddnrc.net/category/cong-nghe/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *