27 thoughts on “DmC™Đế chế siêu nhân™Chiêu mộ được tướng lạ

  1. Xin tuyên bố tui có:natsu+32(chuyển sinh 2),chris,sói trắng,gray+18,lữ bố,odin,sơn tinh,và nhiều tướng khác ai kết bạn qua sv1 ID tui đây(vna18091263)

  2. Tui chiêu mộ con này đc phát đầu tiên , nhưng nuôi cỡ 1 tháng là bỏ con này nâng cấp cho Saitama lun =)))))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *