30 thoughts on “Độ Tít PKl: phượt đường lên Ba Vì

  1. Cảm ơn bạn đã ghé thăm.

    Chúng ta luôn có thể bên nhau.

    Cảm ơn bạn đã phản hồi tốt của bạn.

    Tôi sẽ cố gắng trở thành bạn tốt.

  2. thích cảnh đi rừng dễ sơ ấy bạn Việt nam nói là phải làm chứ hhihi nhớ ghé mjnh uing nước

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *