4 thoughts on “Đời Sống Ở Mỹ: Trường dạy nghề làm tóc của người Vietnam ở Boston USA

  1. A có thể cho e hỏi nếu e muốn sag mỹ làm tóc thì cần những điều kiện gì cần có vậy a ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *