10 thoughts on “Đông cung -tlbb3.mp4

  1. Phỉ Ngã tư tồn nhẫn tâm quá! nhưng cũng có cái lí. Lí Thừa Ngân đã làm quá nhiều điều tổn thương Tiểu Phong , nhưng đâu có ai được lựa chọn cha mẹ xuất thân của mình đâu, nếu có thể kiếp sau sẽ là một He. Cảm ơn bạn, hay quá!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *