23 thoughts on “Doremon truyện dài mới nhất – Nobita và chuyến phiêu lưu vào xứ quỷ

  1. Không cần biết phim hay không.
    Nhưng… màn hình như này k 90% không muốn xem mong kênh khắc phục.
    Cứ ấn vào nhìn màn hình là chán luôn. ☹☹☹
    Ấn 20 vdeo thì out cả 19. Video này vào cmt mong kênh mở rộng màn hình😊😊😊

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *