DU LỊCH ĐÀ NẴNG| CÔNG VIÊN ASIA PARK-LOVE LOCK ASIA PARKDU LỊCH ĐÀ NẴNG| CÔNG VIÊN ASIA PARK-LOVE LOCK ASIA PARK

Đây là trò chơi rất tốn thể lực và rất chóng mặt. Khi chơi bạn sẽ ngồi vào và quay vòng tròn với tốc độ rất nhanh. Nên chọn 1 người có thể lực tốt để giữ chắc bạn lại khi vòng quay đi vào quỹ đạo quay nhanh nhất.

source: https://chaddnrc.net

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://chaddnrc.net/category/du-lich/

30 thoughts on “DU LỊCH ĐÀ NẴNG| CÔNG VIÊN ASIA PARK-LOVE LOCK ASIA PARK

  1. Trò chơi mạo hiểm, nghe tiếng cô gái sợ nghe thất kinh .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *