Du lịch Đà Nẵng/Hội An l 다낭 호이안 여행1박2일 다낭 부시기 성공!
더 많은곳들을 가보고 싶었는데, 1박 2일 여행이라 미케비치, 호이안, 바나힐 만 보고와서 너무 아쉬웠어요 ㅠㅠ 그래도 땀 뻘뻘 흘리면서 돌아다녀서 후회없는 여행이였어요!!
다음여행은 무이네! 기대해주세용~~~~

source: https://chaddnrc.net

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://chaddnrc.net/category/du-lich/

10 thoughts on “Du lịch Đà Nẵng/Hội An l 다낭 호이안 여행

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *