Du lịch Thất Sơn tập 124 | Núi Tô | viếng chùa Sơn Tô Cổ Tự (chùa Cô 11)Chào các bạn và Quý cô bác. Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu chuyến hành hương du sơn núi Tô (Phụng Hoàng Sơn) nhé. Ở tập 27 này chúng ta sẽ đi đến viếng.

source: https://chaddnrc.net

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://chaddnrc.net/category/du-lich/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *