Đức Phật giảng giải về cảnh giới ATULA (Trích Kinh Lăng Nghiêm quyển 8-9)—- Tặng nhẫn có khắc Tâm Chú Lăng Nghiêm tiếng Phạn:

— Xem full text ở đây:

— Xem tất cả những clip liên quan đến Lăng Nghiêm:Nguồn: https://chaddnrc.net/

Xem thêm bài viết: https://chaddnrc.net/category/giai-tri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *