7 thoughts on “Game 5 anh em siêu nhân Gao giả lập trên PC

  1. sao mình tiêu diệt được con boss thứ nhất rùi mà tới con boss thứ 2 thì bị đen màng hình không chơi tiếp được vậy bạn . ??

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *