39 thoughts on “Giá bán xe máy cũ ngày càng rẻ bèo mua thì điện thoại 0985277997

  1. Rẻ ông nội tụ mày chứ rẻ. Mắc gấp đôi ở sg. May chiếc đo xe cũ sg bán có 10 trịu
    Chiếc anpha đo đó. Sg xe rin đầy. Cầm 14c la xe mới hơn gấp xe đo 8 lần.
    Xe ko ố j do sg đi kỉ

  2. Bay gio xe cu ai ma mua coi cho vui thoi gia tren troi ban lai thi re nhan gia thay ba ong lm lip nay chat o cung trang xe gi cung o biethihi

  3. Ba con xe bãi này giá một nữa xe mới chưa chắc người ta mua, đừng ở đó mà đòi cho cố

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *