One thought on “Giang Hồ Sài Gòn (Vũ Quang Hùng) Trọn Bộ Truyện Tác Phẩm Kinh Điển

  1. Bài thỳ hay mà mỗi tội dọng đọc ko hay nên it người xem. Đọc bt chả ăn ai còn nhì nhá chả da gì cả.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *