Hà Nội: Tổng kiểm tra, xử lý việc kinh doanh, sử dụng bóng cười | VTC14VTC14 | HÀ NỘI: TỔNG KIỂM TRA, XỬ LÝ VIỆC KINH DOANH, SỬ DỤNG BÓNG CƯỜI
Từ nay đến hết 26/8, Công an TP Hà Nội sẽ tổng kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm tàng trữ, kinh doanh, sử dụng khí N2O hay bóng cười với mục đích giải trí

source: https://chaddnrc.net

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://chaddnrc.net/category/kinh-doanh/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *