Hai người hàng xóm cùng tâm sự và cách giao tiếp Anh Văn khi đi làm "Móng Tay"Toàn bộ chương trình anh văn đàm thoại miễn phí của Giáo sư người Việt Nam – Nguyễn Phú Lâm. Mọi vẫn đề bản quyền về nội dung âm thanh và hình ảnh được Giáo sư Nguyễn Phú Lâm cung cấp miễn phí cho English24h.club. Vì thế chúng tôi có toàn quyền trên các video mà chúng tôi cung cấp.

Thiết kế video: Hier. Nguyễn Quang Khánh
Nội dung: Giáo sư. Nguyễn Phú Lâm
Trang web chính: English24h.club
Email: [email protected]
Trang facebook: https://www.facebook.com/English24hClub/

Mọi vấn đề liên quan đến bản quyền xin vui lòng liên hệ với Mr. Khánh
Xin chân thành cảm ơn!

Nguồn: https://chaddnrc.net/

Xem thêm bài viết: https://chaddnrc.net/category/kinh-doanh

2 thoughts on “Hai người hàng xóm cùng tâm sự và cách giao tiếp Anh Văn khi đi làm "Móng Tay"

  1. Cam on Thay ve bai giang hoc anh van de tiep thu, rat thuc te, de nho .
    Xin Thay cho hoc tiep them nhieu bai nua .
    cam on Thay Phu Lam rat nhieu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *