17 thoughts on “HỌC ĐẦU TƯ KINH DOANH BĐS BAO LÂU

  1. Theo minh hiếu dt bds là mình fai có quan hệ với bank và luật sư. Nhưng fai có tai chinh va kinh nghiệm…

  2. Mình lại từ Sài Gòn qua Canada nghiên cứu đầu tư đây, công nhận tỷ suất lợi nhuận ở Việt Nam cao hơn Canada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *