One thought on “Học Excel, Cách tô mầu xen kẽ giữa hàng và cột trong excel

  1. Anh ơi. cho em hỏi nếu e muốn tô 1 dòng mà cách 2 dòng hay thậm chí 3 dòng thì sao hả a??

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *