HỘI LÀNG XUÂN TRẠCH 2010C -NHỮNG HÌNH ẢNH KỶ NIỆMHÀNG NĂM CỨ ĐẾN 10-3 ÂL, NGÀY HỘI LÀNG TRUYỀN THỐNG CỦA QUÊ HƯƠNG XUÂN TRẠCH, Gia đình tôi lại về dự hội và chụp nhiều ảnh kỷ niệm.

source: https://chaddnrc.net

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://chaddnrc.net/category/du-lich/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *