27 thoughts on “Hướng dẫn cách tải Minecraft

  1. Em tải được rồi vui quá yêu anh ❤❤❤❤❤❤👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍🤩🤩🤩🤩

  2. https://www.mediafire.com/file/xjnaa3nvxdpkzbg/Minecraft_pe_1.2.8_ti%25E1%25BA%25BFng_vi%25E1%25BB%2587t_by_%25C4%2590%25E1%25BA%25A1t_%25C3%2594la_.apk/file

  3. Đã tải đc mà vào cái thanh ở dưới k bh lên đợi mãi k vào là sao ????? Đã xóa luôn Minecraft Trail

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *