4 thoughts on “Hướng dẫn cài đặt tần số Micro UHF cho loa kéo

  1. chào a mic e kết nối dc nhưng đang hát thi thoảng mic a bị kém tín hiệu đi. có phải tại mik chạm nhầm vào nút set nó đổi tần số nó bị kém k ạ. hay lỗi j chỉ hộ e với ạ. e cảm ơn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *