2 thoughts on “Hướng dẫn in sách các bài hát

  1. Chào bạn! bạn có thể chỉ giúp tôi cách in một bài hát từ A4 sang A5 mà không bị thu nhỏ được không? Mình muons sưu tầm các bài hát và làm thành một cuốn sách. Banjcos thể cho tôi xin địa chỉ mail để liên lạc không? Cảm ơn bạn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *