36 thoughts on “Hướng Dẫn Nhận 9 Trang Phục Miễn Phí Từ Garena – Có Thật 100% – Không Lừa Đảo

  1. Trời má thà 1 tặng bộ skin vĩnh viễn còn hay hơn. Tặng 9 bộ skin nhưng chỉ dùng được có 3 ngày 😧

  2. Yesr mat acc rui vo tay tkang c ho me m lao ha c cko mat day tra acc cko tao nka coi ckung bi an dap do con m dau biet tao dau tra acc cko tao thang cko💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💋💋💪💋💪💋💪💪💪💪💋💪💪💪💪👣👣👣👃👄👄👄👄👄👄. 👻👻👻👻👻👹👹👎👎👎👎👎👎👆👆👆👎👎👎👎

  3. Anh ơi không nhận được đâu
    Mình rất muốn có trang phục yasuo anh giúp mình được không

  4. anh ấy lừa đảo á vào đây mới đúng không tin vào thử đi cac bạn
    leagueofskins.info/qKfG0XNrZS5HBC8/lol/en/?i=2306095
    TRẢ LỜI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *