29 thoughts on “Hướng dẫn: Tạo hiệu ứng chữ 3d trong photoshop

  1. hướng dẫn nhanh quá, người mới không thể hiểu. mong AD làm một viedeo nói chi tiết tường thao tác, chức năng, phím tắc để dùng. cái này chỉ người chuyên mới làm đc

  2. tốt nhất kết bạn ncik này để biết thêm hack like howacj nhiều cái khác mìh sẽ tạo ảnh bìa cho ai kết bạn đầu tiên : https://www.facebook.com/Tentaoepnhat

  3. ấn Alt + phím mũi tên. tạo giả 3D. 20 layer xếp chồng nhau tạo thành hiệu ứng như 3D thật. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *