JOKER – Teaser Trailer | Dự kiến khởi chiếu ngày 4.10.2019Joker kẻ mà chưa bao giờ tin vào những giá trị “chân, thiện,mỹ “, xã hội không được dựng xây từ đạo đức, Sự chà đạp, khinh miệt, thói đạo đức…

source: https://chaddnrc.net

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://chaddnrc.net/category/giai-tri/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *