Kể Truyện Đêm Khuya – Những Câu Chuyện Vãng Sanh CỰC LẠC chọn lọc hay nhất – PHẦN 1Kể Truyện Đêm Khuya – Những Câu Chuyện Vãng Sanh CỰC LẠC chọn lọc hay nhất – PHẦN 1 :
Những sự tích của các vị tu Tịnh độ được vãng sanh mà chúng ta được đọc đến, hầu hết là trích dịch ở sách Trung Quốc, mà những vị được vãng sanh kia là người Trung Quốc. Người nước ta tu Tịnh độ, từ xưa đến nay há lại không có người được vãng sanh ư? Nếu có, sao không thấy sách nào ghi đến? Có vãng sanh cùng chép vào sách là hai chuyện. Từ xưa đến nay, người nước ta tu Tịnh độ được vãng sanh rất nhiều, nhưng vì thiếu sót sự ký lục, thiếu sự lưu truyền, nên dù có nhiều mà ít người được biết. Có biết cũng cho riêng nhóm người được mục kích, nhưng rồi nó cũng theo thời gian mà phai lần.

Chính tôi cũng từng nghe biết nhiều người tu Tịnh độ, khi lâm chung có chứng nghiệm chắc chắn được vãng sanh, nhưng vì không ghi chép, không thường lập lại trong trí, nên nay thấy sự khuyết điểm như vừa nói ở trên, muốn tường thuật lại thì đã quên lãng gần hết, hoặc nhớ người mà quên tên họ, năm tháng v.v… Ghi chép mà không rành rẽ tên họ, chỗ nơi, thời làm thế nào mà thủ tín được!

Vài sự tích chép dưới đây may chăng nó có thể làm tiền phong bổ cứu điều khuyết điểm trên, mà từ đây về sau, lần lượt mọi người đều được đọc những trang tiểu sử vãng sanh có chứng nghiệm của các nhà đạo tâm vì mục đích vị tha tường thuật, để thực nghiệm lời Phật dạy và nảy nở tín tâm của mình.

Like Fanpage trên Face Book tại đây :
Đăng Ký kênh để tiện theo dõi các video mới nhất từ kênh Thanh Tịnh Đạo tại đây :

Hãy like và đăng ký để pháp âm được luân chuyển ( thỉnh chuyển pháp luân ) công đức vô lượng.

Nguồn: https://chaddnrc.net/

Xem thêm bài viết: https://chaddnrc.net/category/giai-tri

24 thoughts on “Kể Truyện Đêm Khuya – Những Câu Chuyện Vãng Sanh CỰC LẠC chọn lọc hay nhất – PHẦN 1

  1. Vọng độc chú này chẳng những hay mà còn giống Phật nưa. Mời quý vị xem sự tích Phật A Di Đà, chú viễn y như la Phật đang nói pháp chư không phải người phàm độc.

  2. Nam mô a di đà phật… Kính lại phật được phật gia hộ không thối trí bồ đề tinh tấn công phu

  3. NAM MÔ BỒ TÁT QUAN THẾ ÂM
    Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
    CHÚNG CON THÀNH TÂM ÁI MỘ
    CHÚNG CON THÀNH TÂM LẮNG NGHE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *