Kết quả dự án thí điểm làm sạch sông Tô Lịch | VTV24Theo kết quả phân tích từ Viện Công nghệ Môi trường, sau gần 6 tháng thí điểm, chất lượng nước trong Khu thả cá Koi trên sông Tô Lịch và Hồ Tây đều…

source: https://chaddnrc.net

Xem thêm các bài viết về Làm Đẹp: https://chaddnrc.net/category/lam-dep/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *