khắc phục lỗi C447 toshiba 720,723….- fix error c447 toshiba 720,723…lỗi C447 nguyên nhân chính là do cảm biến nhiệt ở bộ sấy, một phần do bị hỏng cầu chì. khắc phục đơn giản băng cách vệ sinh lại sạch sẽ. sau đó vào 08-400 nhập 0 enter là ô kê :))

Nguồn: https://chaddnrc.net/

Xem thêm bài viết: https://chaddnrc.net/category/cong-nghe

6 thoughts on “khắc phục lỗi C447 toshiba 720,723….- fix error c447 toshiba 720,723…

  1. Máy của con bị báo lỗi 8v máy toshiba e306 nhờ chú chỉ dùm cảm ơn nhiều khi đang photo hộ khẩu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *