Khánh thành Trạm quan trắc khí nhà kính Láng SenNgày 9/5 Trường ĐH KHTN Khánh thành Trạm quan trắc khí nhà kính đặt tại Láng Sen, Long An. Trạm quan trắc này sẽ cung cấp đầy đủ thông tin phục vụ…

source: https://chaddnrc.net

Xem thêm các bài viết về Bất Động Sản: https://chaddnrc.net/category/bat-dong-san/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *