Khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp hay là startup?Anh Phạm Anh Cường, founder và CEO Hệ sinh thái doanh nghiệp BestB, trong phần đầu buổi giao lưu với sinh viên Trường Đại học Thăng Long, ngày 23 tháng 08/2019, đã đinh nghĩa thế nào là một stảtup và làm rõ hơn thế nào là khởi sự kinh doanh hay khởi nghiệp so với việc khởi hành một startup.

source: https://chaddnrc.net

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://chaddnrc.net/category/kinh-doanh/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *