28 thoughts on “khu đổ gà tre 18/2/2019

  1. Ae qua kênh mình đăng ký ủng hộ, tuần sau mình lên gà giá sinh viên nha ae, thanks ae

  2. Anh có thể nào chỉ e cách đổ gà tre lai k anh tại em nuôi nhưng n đẻ k đạt có khi đẻ vài trứng ngưng luôn, mong anh chỉ dạy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *